Skontaktuj się z nami

tel. 56 669 05 00
fax 56 664 47 06

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dla podmiotów stosujących prawo zamówień publicznych

W zakres prowadzonej przez Maximus Broker opieki brokerskiej dla podmiotów stosujących ustawę prawo zamówień publicznych wchodzą:

Zarządzanie ryzykiemAnaliza występujących u klienta ryzyk oraz potencjalnych zagrożeń pod kątem możliwości ich ubezpieczenia. Obejmuje również doradztwo w zakresie wyboru ryzyk i zakresu ubezpieczenia w taki sposób, aby zapewnić optymalną ochronę ubezpieczeniową przy minimalnych kosztach ubezpieczenia.

Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z programem ubezpieczeniowym

Specyfikacja warunków zamówienia przygotowana przez nas obejmuje całość materiału przeznaczonego do wydania wykonawcom w trakcie postępowania przetargowego, w tym:
  • część opisową wraz z systemem oceny ofert oraz określeniem wymogów formalnych dotyczących składanych ofert,
  • program ubezpieczeniowy stanowiący optymalne dostosowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej, poprzez dobór produktów ubezpieczeniowych, zakresu i systemu ubezpieczeniowego w taki sposób, aby zapewnić szczelną, wzajemnie uzupełniającą się ochronę ubezpieczeniową,
  • załączniki do specyfikacji i programu ubezpieczeniowego.
Opracowanie szacunku wartości zamówienia
  • Przygotowanie szacowanej wysokości wartości zamówienia w oparciu o proponowany program ubezpieczenia.
  • Uczestnictwo w pracach komisji przetargowej w roli ekspertów.
  • Przygotowanie formularzy oceny ofert dla członków komisji i pomoc w ocenie ofert złożonych przez wykonawców.
Nadzór nad prawidłowym wykonaniem umów Ubezpieczyciela
  • Merytoryczne sprawdzenie polis i załączników ubezpieczeniowych oraz ich zgodności ze złożoną ofertą.
  • Dostarczenie do Klienta dokumentów ubezpieczeniowych.
  • Pisemne informowanie o terminach płatności składek.
  • Pomoc w zakresie likwidacji szkód i uzyskaniu odszkodowania od zakładów ubezpieczeniowych w wysokości satysfakcjonującej Klienta.
Prowadzenie szkoleń dla Klientów w zakresie ubezpieczeń
[ Wróć ]